Amazonpodden Nordisk Amazon Akademi

Inventory Management på Amazon - Vikten av att ha koll på sin lagerhållning för att lyckas på Amazon

September 21, 2021 Carl Helgesson Season 1 Episode 13
Inventory Management på Amazon - Vikten av att ha koll på sin lagerhållning för att lyckas på Amazon
Amazonpodden Nordisk Amazon Akademi
More Info
Amazonpodden Nordisk Amazon Akademi
Inventory Management på Amazon - Vikten av att ha koll på sin lagerhållning för att lyckas på Amazon
Sep 21, 2021 Season 1 Episode 13
Carl Helgesson

En av grundbultarna till framgång på Amazon är din lagerhantering när du säljer genom Amazon FBA.
 

Inventory Management har blivit allt viktigare de sista fem åren på Amazon och i och med det ökade trycket på Amazon som skett under Pandemin så har det blivit ännu viktigare att ha en kunskap i hur du inte bara ska sköta din lagerhantering på Amazon generellt, utan hur du ska optimera den för att säkerställa såväl ranking, som försäljning och att du får skicka in fler produkter när du vill.
 
Att missa i sin lagerhantering på Amazon kan få väldigt stora konsekvenser;
Du kan få ekonomiska straff, du kan tappa kraftigt i ranking, du kan bli nekad att sända in nya produkter och det kan kosta mycket att skicka hem produkter som inte säljer om du inte gör det rätt.

I rådande pandemi när fraktpriserna totalskenar och Amazon har reglerat sina lagerpolicies hårt så är det tufft för många Amazonsäljare, MEN ett helt unikt gyllene tillfälle för de Amazonsäljare som sköter sin lagerhantering och ser till att få in sina produkter till Amazon.
 

RÄTT gjort så kan en väl genomförd lagerhantering vara ett bra bränsle till din framgång på Amazon rent generellt och den som vill se möjligheterna som råder i nuvarande fraktkris kan verkligen tälja guld på Amazon just nu.

I det här avsnittet så bryter vi ner vikten av lagerhantering och lyfter fram de viktigaste faktorerna inom inventory management för att du ska lyckas på Amazon.

Show Notes

En av grundbultarna till framgång på Amazon är din lagerhantering när du säljer genom Amazon FBA.
 

Inventory Management har blivit allt viktigare de sista fem åren på Amazon och i och med det ökade trycket på Amazon som skett under Pandemin så har det blivit ännu viktigare att ha en kunskap i hur du inte bara ska sköta din lagerhantering på Amazon generellt, utan hur du ska optimera den för att säkerställa såväl ranking, som försäljning och att du får skicka in fler produkter när du vill.
 
Att missa i sin lagerhantering på Amazon kan få väldigt stora konsekvenser;
Du kan få ekonomiska straff, du kan tappa kraftigt i ranking, du kan bli nekad att sända in nya produkter och det kan kosta mycket att skicka hem produkter som inte säljer om du inte gör det rätt.

I rådande pandemi när fraktpriserna totalskenar och Amazon har reglerat sina lagerpolicies hårt så är det tufft för många Amazonsäljare, MEN ett helt unikt gyllene tillfälle för de Amazonsäljare som sköter sin lagerhantering och ser till att få in sina produkter till Amazon.
 

RÄTT gjort så kan en väl genomförd lagerhantering vara ett bra bränsle till din framgång på Amazon rent generellt och den som vill se möjligheterna som råder i nuvarande fraktkris kan verkligen tälja guld på Amazon just nu.

I det här avsnittet så bryter vi ner vikten av lagerhantering och lyfter fram de viktigaste faktorerna inom inventory management för att du ska lyckas på Amazon.